Vuokrajohtajuus

 iStock_000010457816Medium

 

Yleistä
Elämme nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Yleinen taloustilanteemme on heikko, kilpailutilanne ja uudet toimintatavat haastavat yrityksen taloutta jatkuvasti.
Vuokrajohtajuus on kasvussa oleva tapa reagoida vallitsevaan resurssipulaan. Se on tehokas ja taloudellinen vaihtoehto saada osaavaa ja kokenutta osaamista joustavasti tarpeen mukaan ja ilman rekrytointikuluja.
Vuokrajohtajaa tarvitaan ja haetaan yleensä erilaisiin ja erikoisiin tilanteisiin. Tällöin tarve on projektiluonteinen ja lähestymiskulma on resurssoiva.
Meidän mielestä vuokrajohtajuus on parhaimmillaan jatkuvaa ja osa-aikaista yhteistyötä, täsmä hankintaa. Varsinkin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä talouden ja rahoituksen moniosaajalle on tarvetta, etenkin perusprosessien kehittämisessä ja toimintojen järkiperäistämisessä.

Vuokrajohtaja taloudessa

Vuokrajohtaja on usein ylipätevä henkilö tehtävään, jota hän tulee tekemään. Kokenut osaaja ottaa nopeasti tilanteen kuin tilanteen haltuunsa. Operatiivisen tekemisen kautta kokonaisuus hahmottuu nopeasti ja näkemys kehitystarpeista tulevat heti esille. Vuokrajohtaja keskittyy tuloksen tekemiseen, koska lyhyessä ajassa on saatava paljon aikaiseksi.

Talousjohtaja kannattaa pitää yrityksen sisäisenä päätöksentekijänä, johtoryhmän jäsenenä ja sparraajana. Parhaimmillaan vuokra talousjohtaja on liiketoimintaa tukeva rooli ja hän voi erilaisilla rahoitusratkaisuilla lisätä kannattavuutta ja myyntiä.

Tyypillisiä tilanteita vuokra talousjohtajan käyttöön ovat:

- jatkuva osaaja tarve, mutta ei varaa palkata vakituiseen työsuhteeseen

- toiminnan ylläpito rekrytoinnin ajaksi

- järjestelmän vaihto projektit, projektinhallinta

- kova kasvu

- useita uusia tytäryhtiöitä

- toiminnan ylläpito sairauden, opintojakson, sapattivapaan tai vanhempain loman ajaksi

- yrityksen tervehdyttämistoimet tai turn aroud tilanne

- lisäosaamistarve erilaisille kehityshankkeille

- fuusiot ja muut yritysjärjestelyt- laajentuminen uudelle toimialalle tai markkinalle