OMA CFO

cropped-Jari-Kähkönen-Rahoituspäällikkö.jpg

Oma CFO tuo jämäkkää talous- ja rahoitusosaamista yrityksellesi jatkuvasti ja/tai tarpeen mukaan. Yrittäjävetoisessa yrityksessä kirjanpito on yleensä ulkoistettu tilitoimistolle, aina ei toimitusjohtajalla ole nk. ‘oikeaa kättä’, joka OMA CFO on.

OMA CFO vastaa taloudesta ja rahoituksesta ja tekee sovitut asiat sovitussa aikataulussa. Osallistuu johtoryhmä-työskentelyyn tarvittaessa. Talouden ja rahoituksen neuvonanto ja näiden prosessien parantaminen kuuluvat olennaisena osana OMA CFO:n tehtäväkuvaan.
Toimitusjohtaja tarvitsee yleensä talousjohtajaa liiketoimintansa sparraukseen, rahoituksen hankkimiseen tai talouden ohjaukseen. Näin yritysjohto voi keskittyä liiketoiminnan johtamiseen, kun OMA CFO hoitaa talouden ja rahoituksen juoksevat asiat, niin kuin sen pitääkin hoitaa.
Liiketoimintastrategia vaatii rinnalleen oman talous- ja rahoitusstrategiansa. Hallitus ja johtoryhmä tarvitsevat omat kuukausi- ja kvartaaliraporttinsa, jotka OMA CFO analysoi ja tekee korjaustoimenpide-ehdotukset.
Rahoitus on yrityksen tärkein osa-alue. Uusilla rahoitusratkaisuilla voidaan lisätä myyntiä tai järjestää ostoille lisää maksuaikaa. Kassavirtaraportointi on jokaiselle yritykselle tärkeä.
OMA CFO toimii kirstunvartijana, kun yrityksellä on kova kasvu. Kustannusten on pysyttävä kurissa.
OMA CFO:n tekemät budjetit ja talous- ja rahoitusennusteet viitoittavat yritystä oikeaan suuntaan. Yrityksessä on paljon kehitys- ja projektiluonteisia hankkeita ja sekalaisia juoksevia asioita hoidettavaksi.
OMA CFO palvelun avulla saadaan hyvä panos/tuotto suhde, maksetaan siitä, mitä käytetään joustavasti tarpeen mukaan. Parantuneet talous- ja rahoitusprosessit parantavat liiketoiminnan kannattavuutta.